Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Forudgående høring om kommuneplantillæg for Svanemøllens Kaserne

Officielt navn:
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 01.02.17 til 01.03.17
Sagsnr:
Billede af høringen

Københavns Kommune afholder forudgående offentlighed for kommuneplantillæg for Svanemøllens Kaserne, der er beliggende vest for Ryvangs Allé og nord for Nordhavnsvejen, og omkranset af jernbanespor på alle tre sider.

Svanemøllens kaserne er sammen med Kastellet og Holmen et af de sidste militæranlæg i Københavnsområdet som stadig bruges af Forsvaret og området i dag indeholder en række bevaringsværdige bygninger bygget 1895-2002, udendørs idrætsfaciliteter, træbeplantninger og græsarealer.

Der kan læses herom i vedhæftede pjece, der udgør materialet til den forudgående offentlighed.
Offentligheden afholdes i henhold til Planlovens §23c for kommuneplantillægget vedkommende.
Der kan kommes med ideer og kommentarer til den kommende planlægning frem til og med den 01/3-2017.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling
Luís Cardador