Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Fremtidens Fritidstilbud

Officielt navn: Fremtidens Fritidstilbud
Type: Andet
Høringsperiode: 16.12.14 til 06.02.15
Sagsnr: 2014-0242871

Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 10. december 2014 behandlet indstillingen ”Fremtidens Fritidstilbud”. Udvalget vedtog at sende en række forslag i høring.

I høringen bedes om bemærkninger til de konkrete implementerings-planer, som er blevet udarbejdet med henblik på at definere endemålet for udviklingen af den fysiske struktur for fritidsinstitutioner omkring den enkelte skole og for fritidscentre. De fysiske forandringer kan i nogle tilfælde påbegyndes hurtigt, men en fuld implementering af den nye fysiske struktur vil ofte forudsætte, at der tilføres anlægsmidler. Forvaltningen vil søge om anlægsmidler over de kommende år, hvilket betyder, at den fysiske struktur vil tilpasses løbende over de kommende år. Børn og personale flyttes ind i de nye fysiske rammer i takt med at disse etableres.

Selvom de fysiske rammer ikke kan ændres på kort sigt, er det planen, at ledelses- og organisationsstrukturen tilpasses hurtigst muligt, således at Fremtidens Fritidstilbud kan udvikles i takt med de nye ramme-betingelser på området. Derfor er der tillige vedlagt bud på overordnede organisationsformer. Disse modeller kan bruges som baggrundsmateriale, når forslaget om den fysiske organisering vurderes. Formålet med at vedlægge modelbeskrivelsen til høringsmaterialet er desuden at få kommentarer fra høringsparterne om, hvilke fordele og ulemper der ses ved de enkelte modeller og, hvilken/hvilke modeller høringsparterne vurderer bedst vil understøtte strukturen i Fremtidens Fritidstilbud. Den nye organisering implementeres i videst mulig omfang fra 1. august 2015, og den skal være fuld indfaset fra 1. august 2016.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 10. december, at der for fritidsinstitutioner bedes om kommentarer til følgende 2 modeller:  
  1. Alle fritidshjem bliver kommunale eller selvejende fritidsinstitutioner i klynger/netværk
  2. Alle fritidshjem bliver kommunale eller selvejende fritidsinstitutioner udenfor klynger/netværk

I disse modeller samles alle nuværende fritidshjem i én fritidsinstitution pr. skole, der er enten kommunal eller selvejende. Disse fritidsinstitutioner organiseres

  • Enten som institutioner i klynge / netværk
  • Eller som institutioner uden tilknytning til klynger / netværk
Udvalget har prioriteret, at der skal vælges mellem de to ovenstående organisationsformer, men har tilkendegivet, at man ikke derved har besluttet, at eksisterende KKFO’ere, der etableret integreret på skolen, skal omlægges til fritidshjem.   For fritidscentre bedes der om kommentarer til følgende 3 modeller:  
  1. Alle fritidscentre bliver del af klynge eller netværk
  2. Alle fritidscentre bliver del af et klubfællesskab
  3. Alle fritidscentre bliver selvstændige enheder udenfor både klynge / netværk og klubfællesskaber
Afhængigt af de indkomne høringssvar og den politiske drøftelse vil der derefter blive udarbejdet en konkret model, der behandles politisk i marts 2015, hvor konsekvenserne af de enkelte modeller uddybes. Der vil således efterfølgende kunne træffes endelig beslutning om valg af model efter en yderligere høring.

Seneste høringssvar

07.02.15 Svar (2450)
07.02.15 Svar (2300) Naturfritidshjemmet artillerivej
07.02.15 Svar (2100)
06.02.15 Svar (2300) Selvejende institution Solen og stjernerne
06.02.15 Svar (23831) Maria Sanko
06.02.15 Svar (2300) Forældre ved 4 fritidshjem på Islands Brygge
06.02.15 Svar (2700) Smørblomsten
06.02.15 Svar (2300)
06.02.15 Svar (1658)
06.02.15 Svar (1416) Københavns fælleselevråd
06.02.15 Svar (2400)
06.02.15 Svar (2300)
06.02.15 Svar (2300)
06.02.15 Svar (2720) Katrinedals Skole
06.02.15 Svar (1650)
06.02.15 Svar (2300)
06.02.15 Svar (2300)
06.02.15 Svar (2300)
06.02.15 Svar (2720)
06.02.15 Svar (2100)
06.02.15 Svar (2400)
06.02.15 Svar (1665)
06.02.15 Svar (1350) Fritidshjemmet Villaen
06.02.15 Svar (2200)
06.02.15 Svar (2700)
06.02.15 Svar (1660)
06.02.15 Svar (1660)
06.02.15 Svar (2500) VAL7
06.02.15 Svar (1350) Fritidshjemmet Villaen
06.02.15 Svar (2700) Fritidshjemmet Storegårdsvej
06.02.15 Svar (2500) Klynge VAL7
06.02.15 Svar (2720)
06.02.15 Svar (1656)
06.02.15 Svar (2300) Krudtuglen
06.02.15 Svar (1660)
06.02.15 Svar (1466) Indre By Lokaludvalg
06.02.15 Svar (2100)
06.02.15 Svar (1761)
06.02.15 Svar (2100)
06.02.15 Svar (2700) Thomas Bryde-Procida
06.02.15 Svar (1429)
06.02.15 Svar (2200)
06.02.15 Svar (2200) Blågård Skole
06.02.15 Svar (2720) Kirkebjerg fritidshjem
06.02.15 Svar (2300)
06.02.15 Svar (2100) Sortedamskolen - Skolebestyrelsen
06.02.15 Svar (2700)
06.02.15 Svar (2450) Frederiksholm Kirke
06.02.15 Svar (2400) Skrænten og Drivhuset
06.02.15 Svar (2300)
06.02.15 Svar (2450)
06.02.15 Svar (2500) Formand for klyngebestyrelse VAL7
06.02.15 Svar (2500)
06.02.15 Svar (1350) Nyboder Skole
06.02.15 Svar (2700) Klyngebestyrelse BH2
06.02.15 Svar (1660)
06.02.15 Svar (2300) Klynge A5
06.02.15 Svar (2450) Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
06.02.15 Svar (2300) Klynge a8
06.02.15 Svar (2700) Korsager Skole
06.02.15 Svar (2720) Enghuset
06.02.15 Svar (2300 ) Klynge a4
06.02.15 Svar (2720) Fritidshjem - Klub 37-572
06.02.15 Svar (2300) klyngeledere A4, A5, A10
06.02.15 Svar (2300) ledelse klynge A5
06.02.15 Svar (2300) A5 lokalMED
06.02.15 Svar (1758)
06.02.15 Svar (2300) Skolen på Islands Brygge
06.02.15 Svar (1317 )
06.02.15 Svar (2500) Ålholm skoles fritidshjem og klub/ Hjørnelodden
06.02.15 Svar (2200) KFO
06.02.15 Svar (1670) Tove Ditlevsens Skole
06.02.15 Svar (2400) Bispebjerg Lokaludvalg
06.02.15 Svar (2100) Nørre Fælled Skole
06.02.15 Svar (2100) Remisen
06.02.15 Svar (2700)
06.02.15 Svar (2100)
06.02.15 Svar (2200) Forældreforeningen Brug Folkeskolen
06.02.15 Svar (2200) Den Grønne Giraf i Rådmandsgade
06.02.15 Svar (2100) Ryac
06.02.15 Svar (2300) Sundby Sejl Forening
06.02.15 Svar (2450) Skolebestyrelsen på Bavnehøj Skole
06.02.15 Svar (2300) Krudtuglen på Islands Brygge
06.02.15 Svar (2300 ) Solen og Stjernerne
06.02.15 Svar (2200) Nørrebro Lokaludvalg
06.02.15 Svar (2720) Vanløse Børne- og Ungdomscentre
06.02.15 Svar (2500) Klub Rughave
06.02.15 Svar (2720)
06.02.15 Svar (2300 ) Amager Fælled Skole
06.02.15 Svar (2400)
06.02.15 Svar (2300)
06.02.15 Svar (2300)
06.02.15 Svar (2300)
06.02.15 Svar (2100)
06.02.15 Svar (2300) Forældrebestyrelsen Klynge A9
06.02.15 Svar (2300) Klynge A9
06.02.15 Svar (1308) Frie Børnehaver og Fritidshjem
06.02.15 Svar (2100) Skole og Forældre København
06.02.15 Svar (2200) Den Grønne Giraf i Rådmandsgade
06.02.15 Svar (2100)
06.02.15 Svar (2720)
06.02.15 Svar (2720)
06.02.15 Svar (1308) Frie Børnehaver og Fritidshjem
06.02.15 Svar (2300)
06.02.15 Svar (2100) Klynge IB2, enhed 37573, Fritidshjemmet, Dr. Louise
06.02.15 Svar (2720)
06.02.15 Svar (2300) Amager Vest Lokaludvalg
06.02.15 Svar (2300)
06.02.15 Svar (1125) Den Korte Snor (Københavns Kommune)
06.02.15 Svar (2400) Utterslev Skole
06.02.15 Svar (2300) Klynge A17
06.02.15 Svar (2100) Klynge IB2, enhed 37573, Fritidshjemmet, Dr. Louise
06.02.15 Svar (2200) klubfællesskabet 5 stars
06.02.15 Svar (2400) Utterslev Skole
06.02.15 Svar (2100) Den selvejende institution Østerbrogården
06.02.15 Svar (2300) Specialfritidsinstitutionen Dyveke
06.02.15 Svar (2720 ) KKFO tilknyttet Vanløse Skole
06.02.15 Svar (2300) Klyngebestyrelsen A1
06.02.15 Svar (2100) Selvejende institution Vibenshus & Davids
06.02.15 Svar (2300)
06.02.15 Svar (2400) KKFO Fynshuse
06.02.15 Svar (2400) Klynge Bi2 - Småbørnenes Forsamlingshus - Forældrerådet
06.02.15 Svar (2300) Klynge A13
06.02.15 Svar (1592 ) Handicaprådet
06.02.15 Svar (1674) MDI
06.02.15 Svar (2300) Fritidshjemmet Troldevænge 37604
06.02.15 Svar (1322) Dronning Caroline Amalie
06.02.15 Svar (2400) KKFO Fynshuse forældreråd
06.02.15 Svar (2200) Sct. Stefans Fritidscenter
06.02.15 Svar (2100) Klynge IB2, enhed 37573, Klubben, Dr. Louise
06.02.15 Svar (2700) Fundamenterne
06.02.15 Svar (2720)
06.02.15 Svar (2100) Specialfritidshjemmet Stifinderen
06.02.15 Svar (2450) Skolen i Sydhavnen
06.02.15 Svar (2450) Ellebjerg Skoles skoelbestyrelse
06.02.15 Svar (1671) Fritidshjemmet ved Engskolen
06.02.15 Svar (2500) Børneringen
06.02.15 Svar (2700) Børnehuset Håbets Alle
06.02.15 Svar (2720) Børneinstitutionen Højen
06.02.15 Svar (2500) Skolebestyrelsen på Valby Skole
06.02.15 Svar (1432)
06.02.15 Svar (2400)
06.02.15 Svar (2300) Sønderbro Skole
06.02.15 Svar (2100) AB Ryparken
06.02.15 Svar (2720) Van4 Klyngebestyrelse
06.02.15 Svar (2720) Forældrerådene ved Kirkebjerggaard KKFO og Højen Fritidshjem og Klub
06.02.15 Svar (2300) Sundbyøster Skole
06.02.15 Svar (2700) Den integrerede institution Pakhuset
06.02.15 Svar (2100) Klynge Ø6
06.02.15 Svar (1662) den selvejende klynge Saxoly
06.02.15 Svar (1670) Den integrerede Institution Transformeren/klynge VE5
06.02.15 Svar (2300)
06.02.15 Svar (1720)
06.02.15 Svar (2100)
06.02.15 Svar (2720)
06.02.15 Svar (2200) Sct Stefans Fritidscenter
06.02.15 Svar (2300)
06.02.15 Svar (1658)
06.02.15 Svar (2700) Bellahøj Fritidscenter
06.02.15 Svar (2720)
06.02.15 Svar (2720) Kirkebjerg Fritidshjem
06.02.15 Svar (1610)
06.02.15 Svar (2300 )
06.02.15 Svar (2100) Lundehusskolen
06.02.15 Svar (2720)
06.02.15 Svar (2300)
06.02.15 Svar (2100)
06.02.15 Svar (2300) Skolebestyrelsen på Skolen ved Sundet
06.02.15 Svar (2500)
06.02.15 Svar (2720) lønstrupgård
06.02.15 Svar (2720)
06.02.15 Svar (2450)
06.02.15 Svar (1671)
06.02.15 Svar (2300) Fritidshjemmet Troldevænget
06.02.15 Svar (2720)
06.02.15 Svar (2200) Murergårdens Integrerede institution
06.02.15 Svar (2100)
06.02.15 Svar (2300) Fritidshjemmet Pingvinen
06.02.15 Svar (2700)
06.02.15 Svar (1600) Underskriftindsamling
06.02.15 Svar (2300) Skolebestyrelsen for Lergravsparkens Skole
05.02.15 Svar (1676)
05.02.15 Svar (2300)
05.02.15 Svar (2300) Fritidshjemmet Pingvinen
05.02.15 Svar (1663) Rasmus Rosengaard
05.02.15 Svar (2200) Sct. Stefans Fritidscenter og Den Grønne Giraf
05.02.15 Svar (2300) Selvejende integreret Institution
05.02.15 Svar (2200)
05.02.15 Svar (2200) Murergården
05.02.15 Svar (1660) Vestervang fritidshjem og fritidsklub
05.02.15 Svar (1663)
05.02.15 Svar (1422)
05.02.15 Svar (1671) Vestervang
05.02.15 Svar (1663)
05.02.15 Svar (1663)
05.02.15 Svar (2100)
05.02.15 Svar (2200 ) Møllegade Fritidshjem
05.02.15 Svar (2700)
05.02.15 Svar (2300)
05.02.15 Svar (2300)
05.02.15 Svar (1762) Vesterbro Ny Skole
05.02.15 Svar (2700) storgårdsvej Fritidshjem
05.02.15 Svar (2700) Fritidshjemmet Storegårdsvej
05.02.15 Svar (1432) Privat
05.02.15 Svar (2700)
05.02.15 Svar (2400) Skolebestyrelsen ved Grøndalsvængets Skole
05.02.15 Svar (1660)
05.02.15 Svar (2500)
05.02.15 Svar (2100) Fritidshjemmet i Århusgade
05.02.15 Svar (1709)
05.02.15 Svar (2700)
05.02.15 Svar (2100) Pumpestationens Fritidscenter
05.02.15 Svar (2400)
05.02.15 Svar (1671) Engskolen
05.02.15 Svar (1666)
05.02.15 Svar (2200) Privat
05.02.15 Svar (2300) privat
05.02.15 Svar (2700) Bellahøj Fritidscenter
05.02.15 Svar (2700) Bellahøj Fritidscenter
05.02.15 Svar (1307)
05.02.15 Svar (1739)
05.02.15 Svar (2100) Randersgades Skoles Skolebestyrelse
05.02.15 Svar (2300) Forældrebestyrelsen, O.H. Bærentzen Fritidshjem
05.02.15 Svar (2720) Privat
05.02.15 Svar (2200)
05.02.15 Svar (2720) Lønstrupgård
05.02.15 Svar (2400) Holbergskolen
05.02.15 Svar (1705)
05.02.15 Svar (2300)
05.02.15 Svar (2100 ) Skrammellegepladsen / Lundehusskolen
05.02.15 Svar (2300)
05.02.15 Svar (2200) Vedr. Sct. Stefans Fritidscenter
05.02.15 Svar (2300)
05.02.15 Svar (2700)
05.02.15 Svar (2200)
05.02.15 Svar (2500) forældrebestyrelsen Ålholmskoles fritidshjem og klub
05.02.15 Svar (2100) Bordings Friskole
05.02.15 Svar (2400)
05.02.15 Svar (2700) Klynge BH3
05.02.15 Svar (2100) Privat
05.02.15 Svar (2200) FRITIDSINSTITUTIONEN CAPPELLA
05.02.15 Svar (2300) Ledelsen i Klynge A1
05.02.15 Svar (2100) Klynge IB1
05.02.15 Svar (2300) Personalet i klynge A9
05.02.15 Svar (2300) Klynge A1
05.02.15 Svar (2720) Hyltebjerg skole
05.02.15 Svar (2700)
05.02.15 Svar (2200)
05.02.15 Svar (2700) Forældrerådet, KKFO Frithuset ved Korsager Skole
05.02.15 Svar (2700)
05.02.15 Svar (2300)
05.02.15 Svar (2200) KVISTEN
05.02.15 Svar (2300)
05.02.15 Svar (1304) Klynge IB7
05.02.15 Svar (1658 ) Vesterbro Ungdomsgård
05.02.15 Svar (2500) Ålholm Skole
05.02.15 Svar (1355) Klynge IB3
05.02.15 Svar (2700) Bellahøj Skrammellegeplads
05.02.15 Svar (2200) Rådmandsgades skole forældrebestyrelse
05.02.15 Svar (2720) Skolebestyrelsen ved Frederiksgård Skole
05.02.15 Svar (2700)
05.02.15 Svar (1363) Det kollektive Netværk Frie 10
05.02.15 Svar (2100) Emdrup Søgård fritidshjem o gklub
05.02.15 Svar (2400) KKFO på Rødkilde skole
05.02.15 Svar (2700)
05.02.15 Svar (2200) Stjerneskuddets fritidshjem
05.02.15 Svar (2700) Brønshøj Husum Ungdomshus Fritidshjem
05.02.15 Svar (2100) Den Integrerede Institution Krudtuglen
05.02.15 Svar (2700)
05.02.15 Svar (2700)
05.02.15 Svar (2100) Øster Farimagsgades Skole MED-udvalget
05.02.15 Svar (2100) Københavns Kommune
05.02.15 Svar (2400) Institutionen Skrænten
05.02.15 Svar (2300) Forældre til Børnehaven i Den Integrerede Institution Skolefritidsordningen på Skolen ved Sundet
05.02.15 Svar (2100) Forældrerådet KKFO Øster Farimagsgades Skole
05.02.15 Svar (2200) Selvejende netværk PRO4N
05.02.15 Svar (2500) KKFO
05.02.15 Svar (2100) Forældrerådet KKFO Øster Farimagsgades Skole
05.02.15 Svar (2100) KKFO Sortedam
05.02.15 Svar (2100) KKFO Sortedam
05.02.15 Svar (2300)
05.02.15 Svar (2700)
05.02.15 Svar (2900) Forældrebestyrelsen. Ry.A.C
05.02.15 Svar (2300) Bestyrelsen for Fritidshjemmet Marengovej
05.02.15 Svar (2300)
05.02.15 Svar (2300)
05.02.15 Svar (2300) Den integrede institution Bryggehuset
05.02.15 Svar (2300) Dyvekeskolen
05.02.15 Svar (2300) Dyvekeskolen
05.02.15 Svar (2400) Klynge Bi3
05.02.15 Svar (2100) LFS (Landsforeningen for Socialpædagoger)
05.02.15 Svar (2100)
05.02.15 Svar (2300) Privat
05.02.15 Svar (1358) Klubben Thomas P. Hejle
05.02.15 Svar (1658) Absalon BUF 37-597
05.02.15 Svar (2100) Formand for forældrebestyrelsen for klynge Ø10
05.02.15 Svar (2300) Københavns Gokart Bane
05.02.15 Svar (1666) Klynge VE4
05.02.15 Svar (2100) BUPL Hovedstaden
05.02.15 Svar (1401) Klynge IB9, Christianshavn
05.02.15 Svar (2200) fritidshjemmet Humlebien
05.02.15 Svar (2100) BUPL Hovedstaden
05.02.15 Svar (2400) TK's Ungdomsgård
05.02.15 Svar (2100) specialfritidshjemmet Stifinderen
05.02.15 Svar (2720) Forældrebestyrelsen Klynge Van 3
05.02.15 Svar (2100) specialfritidshjemmet Stifinderen
05.02.15 Svar (2500)
05.02.15 Svar (2720)
05.02.15 Svar (2500)
05.02.15 Svar (2300) KKFO Skibet - Forældrerådet
05.02.15 Svar (2300) det Maritime Ungdomshus
05.02.15 Svar (2450) Klynge Ve6
05.02.15 Svar (2450) Forældre til 2 børn i Syhavn/Kgs. Enhave
05.02.15 Svar (2400) Forældrerådet i Børnehuset Emdrup Søgård
05.02.15 Svar (2700) Fritidshjemmet Voldparken
05.02.15 Svar (1552) Den Classenske Legatskole
05.02.15 Svar (2300) Forældrerådet for KKFO Ørestad Skole
05.02.15 Svar (2700) Skolebestyrelsen, Korsager Skole
05.02.15 Svar (2300) Forældrerådet ved Amager Strand Sejlinstitution
05.02.15 Svar (2300) Wolfpack Group
05.02.15 Svar (2720) Fritidshjemmet Klitten
05.02.15 Svar (2300) Klynge A19
05.02.15 Svar (2700)
05.02.15 Svar (2300) O.H.Bærentzen
05.02.15 Svar (2720) Fritidshuset Galaksen
05.02.15 Svar (2700) Præstekær fritidshjem og klub
05.02.15 Svar (1310)
05.02.15 Svar (2300) Børnegården i Sundby/Fritidshjem/Klub, Ønske Øeen
05.02.15 Svar (1754) Forældrebestyrelsen, Den Integrerede Institution Saxogården
05.02.15 Svar (2100)
05.02.15 Svar (2100) Ryac
05.02.15 Svar (2300) O.H. Bærentzens Fritidshjem
05.02.15 Svar (2700 Brønshøj) netværket Brønshøj 7
05.02.15 Svar (2200) Forældre med 3 børn i Murergårdens Integrerede Institution
05.02.15 Svar (2300) Lokal MED Klynge A10
05.02.15 Svar (2700)
05.02.15 Svar (2700 Brønshøj) Brønshøj-Husum Ungdomshus
05.02.15 Svar (2400)
05.02.15 Svar (2300) Fritidshjemmet Marengovej
05.02.15 Svar (2500) Folehavens Ungdomshus
05.02.15 Svar (2200) 0-10 års institution
05.02.15 Svar (1765) Klynge VE3 - Børnefortællingen
05.02.15 Svar (1760) BEVAR Vestervang - bevar Transformeren
05.02.15 Svar (2200)
05.02.15 Svar (1322) Dronning Caroline Amalie
05.02.15 Svar (2100) Skolebestyrelsen ved Øster Farimagsgades Skole
05.02.15 Svar (2100) KKFO og Skole v. Skolen i Ryparken
05.02.15 Svar (2300) De Glade Børns Hus /Selvejende MDI
05.02.15 Svar (2720 )
05.02.15 Svar (2720) Vanløse Skole
05.02.15 Svar (2300) Den Integrerede Institution Krudtuglen
05.02.15 Svar (2700) Privat
05.02.15 Svar (2300) Højdevangens Fritidscenter
05.02.15 Svar (2100)
05.02.15 Svar (2700) Bestyrelsen i Stafetten
05.02.15 Svar (2300) Forældre, Ønskeøen
05.02.15 Svar (2100)
05.02.15 Svar (2100) Lundehusskolen lukker!
05.02.15 Svar (2700)
04.02.15 Svar (2700)
04.02.15 Svar (1055) privat
04.02.15 Svar (2100) Medl. forældrerådet i Remisen/Kometen
04.02.15 Svar (2100)
04.02.15 Svar (2700) Smørblomsten
04.02.15 Svar (2500) Val 3
04.02.15 Svar (2700) Fritidshjemmet Smørblomsten
04.02.15 Svar (2200)
04.02.15 Svar (1610)
04.02.15 Svar (1720)
04.02.15 Svar (2100)
04.02.15 Svar (2300)
04.02.15 Svar (2300)
04.02.15 Svar (2700 Storegårdsvej)
04.02.15 Svar (2700 - 2720)
04.02.15 Svar (1663)
04.02.15 Svar (2300)
04.02.15 Svar (1058)
04.02.15 Svar (2720)
04.02.15 Svar (2300)
04.02.15 Svar (2720)
04.02.15 Svar (2500)
04.02.15 Svar (2300) Jacob Holms Minde
04.02.15 Svar (2700)
04.02.15 Svar (1665)
04.02.15 Svar (2700)
04.02.15 Svar (1734) Det Danske Spejderkorps
04.02.15 Svar (2700) Stafetten
04.02.15 Svar (1660) Kongerosen,Vesterbro Ungdomsgård, Vestervang, Saxogården
04.02.15 Svar (2900) Rymarksvænget bestyrelse
04.02.15 Svar (1705) privat
04.02.15 Svar (3660) pensioneret seminarielærer
04.02.15 Svar (2100)
04.02.15 Svar (2100)
04.02.15 Svar (1453) Børnehuset VorFrue
04.02.15 Svar (2720)
04.02.15 Svar (2720)
04.02.15 Svar (1699) Teaterskolen - Teaterbutikken
04.02.15 Svar (2700) Fritidshjemmet Smørblomsten
04.02.15 Svar (2200) Sankt Johannes Gårdens Integ. Børne/Ungeinsti
04.02.15 Svar (2300) Klyngen Lumix
04.02.15 Svar (2100) Langelinieskolens KKFO
04.02.15 Svar (2100)
04.02.15 Svar (2200)
04.02.15 Svar (2700) Fritidshjemmet Storegårdsvej
04.02.15 Svar (2450 ) Børnehuset Spiren
04.02.15 Svar (2720)
04.02.15 Svar (2700) Fritidshjemmet Storegårdsvej
04.02.15 Svar (2100) KKFO Sortedam
04.02.15 Svar (2900)
04.02.15 Svar (2200) Guldberg Skole
04.02.15 Svar (2700) Skolebestyrelsen Husum Skole
04.02.15 Svar (2100) Skolebestyrelsen på Langelinieskolen
04.02.15 Svar (2500) Lykkebo Skole
04.02.15 Svar (2300) Den selvejende institution Labyrinten
04.02.15 Svar (2700) Forældrerådet Børnehuset Bella
04.02.15 Svar (2300) Fritidshjemmet Marengovej
04.02.15 Svar (2100 kbh ø)
04.02.15 Svar (2700) Fritidshjemmet Storegårdsvej
04.02.15 Svar (1656)
04.02.15 Svar (1463) Vartov børnehave og fritidshjem
04.02.15 Svar (2400) Borup Klynge Bi2
04.02.15 Svar (2400) Forældrerådet Borup Klynge Bi2
04.02.15 Svar (2100) Klynge Ø5
04.02.15 Svar (2100)
03.02.15 Svar (2720)
03.02.15 Svar (2700)
03.02.15 Svar (2720)
03.02.15 Svar (2720)
03.02.15 Svar (2700)
03.02.15 Svar (2700)
03.02.15 Svar (2700)
03.02.15 Svar (2300) Forældre, Ønskeøen
03.02.15 Svar (2700)
03.02.15 Svar (2300) Thorolf - Spejderne på Islands Brygge
03.02.15 Svar (2700) Smørblomsten
03.02.15 Svar (1671)
03.02.15 Svar (2450)
03.02.15 Svar (2100)
03.02.15 Svar (2700)
03.02.15 Svar (2700) Cathrine Marchen Asmussen
03.02.15 Svar (2700) Forælder Brønshøj Skole
03.02.15 Svar (2700)
03.02.15 Svar (2500) VAL1
03.02.15 Svar (2100) Emdrup søgård forældreråd
03.02.15 Svar (2100) Den selvejende institution, Eventyrlandet
03.02.15 Svar (2200)
03.02.15 Svar (2300)
03.02.15 Svar (2400) Camilla Jacobsen
03.02.15 Svar (2400) Klynge Bi2
03.02.15 Svar (2500) St. Vigerslevgård
03.02.15 Svar (2400) ForældrebestyrelsenTK. ungdomsgård
03.02.15 Svar (1466) Christianshavns Lokaludvalg
03.02.15 Svar (2400)
03.02.15 Svar (1666)
02.02.15 Svar (2400)
02.02.15 Svar (2500)
02.02.15 Svar (2100) Forælder til barn i Emdrup Søgård
02.02.15 Svar (2720)
02.02.15 Svar (1670) BEVAR Transformeren BEVAR Saxogården
02.02.15 Svar (2300) amager strand sejlinstitution
02.02.15 Svar (2700)
02.02.15 Svar (2100) Klynge Ø6
02.02.15 Svar (2300 ) Pædagog
02.02.15 Svar (2300)
02.02.15 Svar (1364) Det Kgl. Vajsenhus' Fritidshjem
02.02.15 Svar (2400) Brønshøj Skole
02.02.15 Svar (2400) KLF, LFS, SKK
02.02.15 Svar (2100) klynge IB1
02.02.15 Svar (2200) Murergården
02.02.15 Svar (2100) Klynge BI4
02.02.15 Svar (2700 Brønshøj) Brønshøj-Husum Ungdomshus
02.02.15 Svar (2700) 95 forældre med børn i Præstekær fritidshjem, Brønshøj
02.02.15 Svar (2100) RYAC/Pomfritten
02.02.15 Svar (1358) Thomas P. Hejles Fritidshjem
02.02.15 Svar (1665) Settlementet Børn og Unge
02.02.15 Svar (2400) Drivhuset Københavns Kommune
02.02.15 Svar (2300) Amager Øst Lokaludvalg
02.02.15 Svar (2200) Privat
02.02.15 Svar (2400)
02.02.15 Svar (2400) Skolebestyrelsen på Tagensbo Skole
02.02.15 Svar (2400) Københavns Skolelederforening
02.02.15 Svar (1660)
01.02.15 Svar (1669)
01.02.15 Svar (2200)
01.02.15 Svar (1650)
01.02.15 Svar (2720)
01.02.15 Svar (2100)
01.02.15 Svar (2700)
01.02.15 Svar (2100) RYAC/Pomfritten
01.02.15 Svar (1758)
01.02.15 Svar (2100)
01.02.15 Svar (2300)
01.02.15 Svar (2100) Skrammellegepladsen
01.02.15 Svar (2500) Klynge VAL5
01.02.15 Svar (1665)
01.02.15 Svar (2100) Institut for Idræt og Ernæring, KU
31.01.15 Svar (1672)
31.01.15 Svar (2300)
31.01.15 Svar (2300)
31.01.15 Svar (2100)
30.01.15 Svar (2300)
30.01.15 Svar (2720) Københavns Integrerede Institution Lønstrupgård
30.01.15 Svar (2100) Kildevæld Frit og Klub
30.01.15 Svar (2200) BørneJunglen
30.01.15 Svar (2700)
30.01.15 Svar (2700)
30.01.15 Svar (2300) Fritidshjemmet Marengovej
30.01.15 Svar (2720) Enghuset
30.01.15 Svar (2720) Enghuset
30.01.15 Svar (1123)
29.01.15 Svar (2450) Forældre til børn i Kernehuset, Børnehuset Lupinen
29.01.15 Svar (2830)
29.01.15 Svar (2200)
29.01.15 Svar (2100)
29.01.15 Svar (1809 C) Københavns Lærerforening
29.01.15 Svar (2700)
29.01.15 Svar (2400 NV) KKFO Uglen
29.01.15 Svar (2300)
29.01.15 Svar (2700)
28.01.15 Svar (1660)
28.01.15 Svar (2300)
28.01.15 Svar (2700) Forældrerep Skolebestyrelsen BrønshøjSkole
28.01.15 Svar (1673) Forældrene til elev på TDS og Garvergården
28.01.15 Svar (2300)
28.01.15 Svar (2700)
28.01.15 Svar (1610)
28.01.15 Svar (2200)
28.01.15 Svar (2700) Agnes Bohl Skjelborg
28.01.15 Svar (2700)
28.01.15 Svar (2720) Kvanen
28.01.15 Svar (2300) Peder Lykke Skolen
28.01.15 Svar (2300) Klynge A10
28.01.15 Svar (2720) Klynge VAN 1
28.01.15 Svar (1673) Privat - underviser på den pædagogiske assistentuddannelse
28.01.15 Svar (2700)
28.01.15 Svar (2700) Smørblomsten i Husum
28.01.15 Svar (1721) Vestervang
28.01.15 Svar (2200)
27.01.15 Svar (2700)
27.01.15 Svar (2700) Smørblomsten
27.01.15 Svar (2300)
27.01.15 Svar (2100)
27.01.15 Svar (2400)
27.01.15 Svar (2700) Personalet på Kbh. Inst. Trekløveren
27.01.15 Svar (1670)
27.01.15 Svar (2100)
27.01.15 Svar (2300)
27.01.15 Svar (1418) Klynge IB8, BUF, KK
27.01.15 Svar (1418) Klynge IB8, BUF, Københavns Kommune
27.01.15 Svar (2400) Privatperson
27.01.15 Svar (2700) Smørblomsten
27.01.15 Svar (1663) Bestyrelsen i Klynge VE1
27.01.15 Svar (2200) Bestyrelse
27.01.15 Svar (1663 ) privat
26.01.15 Svar (2400) Bestyrelsen /Udflytterbørnehaven Nordtoftegård
26.01.15 Svar (2700)
26.01.15 Svar (2100) Skrammellegepladsen/Lundehusskolen/Ydre østerbro
26.01.15 Svar (2700) Smørblomsten
26.01.15 Svar (2700)
26.01.15 Svar (2200)
26.01.15 Svar (2500)
26.01.15 Svar (2100) Klynge Ø9
26.01.15 Svar (2100) Lundehus/Skrammel
26.01.15 Svar (2100 ) Heibergskolen
26.01.15 Svar (2700) Fritidshjemmet Storegårdsvej
26.01.15 Svar (2700) Forælder Brønshøj Skole
26.01.15 Svar (1069)
26.01.15 Svar (2450) Kgs. Enghave Lokaludvalg
26.01.15 Svar (2700) Fritidshjem Smørblomsten Husum
26.01.15 Svar (2300) pædagog
26.01.15 Svar (2700) Trekløveren, (Pommefritten-Skramleren) Forældreråd
26.01.15 Svar (2700)
25.01.15 Svar (2300) Privat
25.01.15 Svar (2700)
25.01.15 Svar (2200) KFSU
25.01.15 Svar (2700)
24.01.15 Svar (2400 ) Mor til børn på Skrammellegepladsen i Emdrup
24.01.15 Svar (2700)
23.01.15 Svar (2700)
23.01.15 Svar (2100)
23.01.15 Svar (Kbh S)
22.01.15 Svar (1663)
22.01.15 Svar (2720) Privat
22.01.15 Svar (2200) Far til barn i Møllegade Fritidshjem
22.01.15 Svar (2700) Ungerådgiver i BFCK - Amager
22.01.15 Svar (2700)
22.01.15 Svar (2500) forælder til børn i hjørnelodden/Ålholm Skole
22.01.15 Svar (2100) LFS
22.01.15 Svar (2700)
21.01.15 Svar (2300) Privat
21.01.15 Svar (2700)
21.01.15 Svar (2300)
21.01.15 Svar (2300) Pædagogerne på Fritidshjem og Klub Marengovej
21.01.15 Svar (2300) Pædagog på Fritidshjemmet Marengovej
21.01.15 Svar (2700) Brønshøj Skole & Præstekær Frit.
21.01.15 Svar (2200) Inge Troest
21.01.15 Svar (1669) forældre
20.01.15 Svar (2700)
20.01.15 Svar (2400)
20.01.15 Svar (1671)
20.01.15 Svar (2300)
19.01.15 Svar (2200)
19.01.15 Svar (2400) Robert Mielow
19.01.15 Svar (2100) Kildevældsskolen
19.01.15 Svar (2100)
18.01.15 Svar (2400)
18.01.15 Svar (2700) Voldparken Fritidshjem
17.01.15 Svar (1658)
16.01.15 Svar (2720) Vanløse Lokaludvalg
16.01.15 Svar (2700) Mor til Sofie - underviser på læreruddannelsen UCSJ
16.01.15 Svar (2300)
16.01.15 Svar (2300) Forælder til 8 og 5-årig
16.01.15 Svar (2300)
15.01.15 Svar (2700) Privat
15.01.15 Svar (2300)
15.01.15 Svar (2100)
15.01.15 Svar (2100) Skrammellegepladsen
15.01.15 Svar (2200)
15.01.15 Svar (2300)
15.01.15 Svar (2100)
14.01.15 Svar (2770)
14.01.15 Svar (2100) Tina Vanglund
14.01.15 Svar (2500)
14.01.15 Svar (2300)
14.01.15 Svar (2400)
14.01.15 Svar (2450) Børnehuset Lupinen
14.01.15 Svar (2450)
14.01.15 Svar (2300)
14.01.15 Svar (2400)
14.01.15 Svar (2200)
14.01.15 Svar (2720)
14.01.15 Svar (2700 )
13.01.15 Svar (2400)
13.01.15 Svar (2700)
13.01.15 Svar (2100)
13.01.15 Svar (2700)
13.01.15 Svar (2300)
13.01.15 Svar (2700)
13.01.15 Svar (2300)
12.01.15 Svar (2300)
12.01.15 Svar (2300)
12.01.15 Svar (2200) Privat
12.01.15 Svar (2500)
12.01.15 Svar (2500)
12.01.15 Svar (2700)
11.01.15 Svar (2300)
11.01.15 Svar (2300)
09.01.15 Svar (2700)
09.01.15 Svar (2700)
08.01.15 Svar (2700)
08.01.15 Svar (2700)
08.01.15 Svar (2400)
07.01.15 Svar (2700)
06.01.15 Svar (2700)
06.01.15 Svar (2300) Meritpædagogstuderende UCC
06.01.15 Svar (2770)
06.01.15 Svar (2200)
06.01.15 Svar (2300)
06.01.15 Svar (2300)
06.01.15 Svar (2700)
06.01.15 Svar (2700)
06.01.15 Svar (2500) Rasmus Foss Gerhardt
06.01.15 Svar (2300)
05.01.15 Svar (1761)
02.01.15 Svar (2700)
31.12.14 Svar (2300) Den Integrerede Institution Krudtuglen

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Kapacitetsstyring og Pædagogisk Faglighed